این مقبره بنای کوچکی است که یک درب سنگی در آن در آن قرار دارد که قدمت آن را نشان می دهد و دو قبر در میان ساختمان که نسبتاً مرتفع است وجود دارد. درباره صاحبان این قبر چنین می گویند:

اردشیر اول پسر خشایارشاه اردوان را کشت و به تخت سلطنت نشست و چهل و یک سال سلطنت کرد و فتنه مصر را که پانزده سال طول کشید به نفع ایرانیان خاتمه داد. اردشیر با دختری از یهود به نام "استر" که از خویشاوندان یکی از درباریان به نام مردخای بود ازدواج کرد و بدین سبب یهودیان در دربار اردشیر نفوذ یافتند. شخصی به نام "هامان" که او نیز از درباریان با نفوذ و با قدرت بود بر این موقعیت یهودیان حسد برد و فرمان قتل یهودیان را از اردشیر بگرفت. نزدیک بود که یهودیان با فلاکت و مصیبت بزرگی هم آغوش گردند ولی مردخای به وسیله استر همسر یهودیه اردشیر ناسخ حکم قتل عام یهودیان را از شاه گرفت و یهودیان را نجات داد. حکایت استر و مردخای در تورات نقل شده و استر به معنای ستاره است و نام اصلی او "هدسه" از مردم شوش بوده است .

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ | 17:25 | نويسنده : نیره |